سنت های 12 گانه

سنت های 12 گانه

سنت های 12 گانه

1- مصالح مشترک ما می­بایست در رأس قرار گیرد، بهبودی شخصی به وحدت معتادان پورنوگرافی گمنام بستگی دارد.

۲- برای هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، آن­گونه که خود را در وجدان گروهِ ما ابراز می­نماید. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمی­کنند.

۳- تنها لازمه ­ی عضویت در معتادان پورنوگرافی گمنام تمایل به توقف مصرف پورنوگرافی در تمام اشکال آن است

۴- هرگروه می­بایست خودگردان باشد مگر در موضوعاتی که دیگر گروه­ها و معتادان پورنوگرافی گمنام را درکُل متأثر سازد.

۵- هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد -رساندن پیام خود به معتادان پورنوگرافی که هنوز در عذابند

۶- یک گروه معتادان پورنوگرافی گمنام هرگز نمی­بایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان دیگری را تأیید کرده، حمایت مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام معتادان پورنوگرافی گمنام را به آنها بدهد، مبادا که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلیِ­مان منحرف سازد.

۷- هر گروه معتادان پورنوگرافی گمنام می­بایست کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند

 ۸- معتادان پورنوگرافی گمنام می­بایست برای همیشه غیرِ­حرفه­ ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می­توانند کارمندانِ خاصی استخدام کنند.

۹- معتادان پورنوگرافی گمنام ، به­ گونه ­ای که هست؛ هرگز نمی­بایست سازماندهی­ شود، اما می­توانیم هیئت­ها یا کمیته­ های خدماتی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که به آنها خدمت می­کنند مسئول باشند.

 ۱۰- معتادان پورنوگرافی گمنام هیچ عقیده­ ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام معتادان پورنوگرافی گمنام هرگز نمی­بایست به مباحث عمومی کشیده شود.

 ۱۱- خط­ مشی روابط ­عمومی ما بنابر اصل جاذبه است نه تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامیِ شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم .

۱۲- گمنامی اساس روحانی تمام سنت­های ما می­باشد، همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت­ها ترجیح دهیم.