خودتان را ارزیابی کنید

خودتان را ارزیابی کنید

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

آیا قبل یا در حین فعالیت جنسی با شریک زندگی خود به پورن نیاز دارید؟
آیا قبل یا در حین فعالیت جنسی با خود به پورن نیاز دارید؟
آیا قبل از شروع روز خود نیاز به مشاهده پورن داشته اید؟
آیا قبل از شروع هر رویدادی، مهم یا کم اهمیت، نیاز به مشاهده پورن داشتید؟
آیا از پورن برای به دست آوردن «احساس بهتر» در مورد محیط پیرامون تان استفاده کرده اید؟
آیا نتوانستید مشاهده پورن را متوقف کنید؟
آیا سعی کرده اید متوقف شوید اما نتوانستید؟
آیا زمان تماشای پورن به مرور زمان طولانی تر شده است؟
آیا سایر قسمت های زندگی شما به علت تماشای پورن نادیده گرفته می شوند؟
آیا شریک زندگی/پارتنر/همسرتان نگران عادات شما شده است؟
آیا شروع به تغییر و زمانبندی مصرف پورن کردیده اید تا آن را تحت کنترل خود درآورید؟
آیا فیلم و عکس های زیادی دانلود کرده و سپس برای جلوگیری از "پیدا شدن" آن ها را پاک می کنید؟

اگر به بیش از یکی از این سؤالات پاسخ «بله» داده اید، شما را تشویق می کنیم که به دنبال کمک باشید. لطفاً به به اعضای ما بپیوندید تا جلسه ای پیدا کنید و با دیگرانی که می توانند به شما در سفر به سمت بهبودی و آزادی کمک کنند ارتباط برقرار کنید.​
اعتراف به اینکه به تنهایی در برابر اعتیادم ناتوان هستم، سخت ترین کاری بود که انجام داده ام. اما در دوران بهبودی دریافتم که با کمک خدا و کمک اعضای انجمن دیگر ناتوان نیستم.
-یکی از اعضای انجمن