مقدمه PAA

مقدمه PAA

مقدمه PAA

معتادان به پورنوگرافی گمنام انجمنی از افرادی است که هدف مشترک آنها رهایی از اعتیاد به پورنوگرافی و ایجاد روابط سالم از طریق یک برنامه معنوی است.

تنها شرط عضویت، تمایل به توقف استفاده از پورنوگرافی در همه اشکال آن است. ما در جلسات شرکت می کنیم و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک می گذاریم تا از طریق تکیه بر قدرت برتری که خود درک می کنیم از اعتیاد به پورنوگرافی رهایی پیدا کنیم.

ما هیچ وابستگی دیگری نداریم و کاملا مستقل هستیم. ما هیچ نظری در مورد صنعت پورن نداریم و وارد هیچ بحثی در مورد آن یا دلایل دیگر نخواهیم شد.

ما برای راهنمایی و دانش به دوازده قدم و دوازده سنت خود تکیه می کنیم تا به هدف اصلی خود برسیم: رهایی از پورنوگرافی و کمک به سایر معتادان به پورن برای انجام همین کار.

 

کپی رایت © 2021 انجمن معتادان ناشناس پورنوگرافی – کلیه حقوق محفوظ است

کنفرانس PAA تایید شده – مارس 2021